Pete, Erik, Blake Nordstrom now co-presidents of retail empire